MAPA LOKALIZACJI

Na poniższej mapie znajduje się zestawienie znaczników z linkiem do artykułu. Oznaczenia z kilku względów zostały podzielone wg nowego standardu IUGS, który likwiduje podział kenozoiku na trzeciorzęd i czwartorzęd, zastępując je paleogenem i neogenem. Podług nowego podziału plejstocen i holocen to kolejne epoki neogenu, w związku z czym wszystko zostało podpięte pod jeden znacznik. Nie jest to podyktowane denializmem czwartorzędu. Po prostu wygoda oznaczania miała tu dużo do powiedzenia...

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz